10 stycznia 2010r. 18 finał - gramy dla dzieci z chorobami onkologicznymi.
W niedzielę 10 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w całej Polsce po raz 18-ty!
Tematem XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest
dzieci z chorobami onkologicznymi.
Konto Orkiestry: PEKAO SA VIII O/Warszawa 58 1240 1112 1111 0010 0944 9739